RS Park & Trädgårdsteknik AB

RS Park & Trädgårdsteknik.

Vi på RS Park & Trädgårdsteknik är ett lokalt park och trädgårdsföretag i Katrineholm och har stor erfarenhet med parker och trädgårdar. Vi projekterar, anlägger, förvaltar, sköter om privata och offentliga träd och växtmiljöer åt både företag och privatpersoner.

Våra tjänster

  • Design & Projektering
  • Beskärning av buskar och träd
  • Trädgårdsskötsel
  • Nyanläggning
  • Trädplaner
  • Plantering
  • Alléer
  • Vårdplaner
  • Restaurering och vård av historiska trädgårdar
  • Trädgårdsantikvarie

Visited 38 times, 1 Visits today