Burger King

Uppsalavägen 11, 641 93 Katrineholm, Sverige